BOSS Flow - první OpenSource framework

Vydali jsme první OpenSource java framework k příležitosti Vánoc. Zda se ujme, ukáže čas. Čím jsme se však museli prokousat v rámci zveřejnění OpenSource můžeme říci již teď.

BOSS Flow je OpenSource projekt, respektive začínající java framework, jehož smyslem je jednoduše řídit procesy jako je například mnohakrokový formulář s různými stavy a přechody, včetně rozhodování, co bude za další stav, v závislosti na výsledcích nějaké služby na pozadí aplikace, např. výsledek platby elektronického bankovnictví. Důležitá byla jednoduchost konfigurace a testovatelnost procesu. Tak tento framework vznikl a momentálně je již použit v reálných projektech.

Hosting projektu jsme zvolili sourceforge.net. Důvodem byla především přítomnost mercurialu, který jsme zvyklí používat jako distribuovaný verzovací systém. Zda sourceforge.net byla dobrá volba ukáže čas. Již jsme narazili na pár drobných nedostatků, se kterými se budeme muset nějak vypořádat.

První začátky se SourceForge.net od píky byly trochu krušné, drobná prodleva ve vygenerování certifikátů a celá řada serverů, ke kterým člověk potřebuje mít přístupy a než pochopí, jak systém funguje, je prostě záležitostí na pár dní. Když už se však tímto probojujete, základ úspěchu by tu byl. Druhá vlna problémů je podprojekt. Pokud se vše odehrává v hlavním projektu, je použitelnost ještě celkem dobrá. Pokud však založíte podprojekt, je ovladatelnost o mnoho horší, včetně toho, že některé funkce či adresářová struktura nedávají smysl. Posledním krokem ještě je zjistit, zda lze ze sourceforge nějaké artefakty v maven nějak snadno dostat do mavencetral nebo nějakého jiného známého repozitáře, ale to se pokusíme vyřešit až příště.

Zatím není zcela jisté, zda u sourceforge zůstaneme a překonáme to, co není zcela jasné nebo se prostě smíříme s tím, že to takto již funguje a fungovat bude, ačkoliv to třeba není ideální, nebo zda začneme projekt hostovat někde jinde, např. na GitHub. Možná pouze nebyl krok správným směrem vytvořit tento projekt jako podprojekt pod BOSS Community neboť prostě s temi podprojekty je to slabší.

BOSS Community

Název vzniknul od zkratky k Based on OpenSource Solutions. Toto je tým, který se ve společnosti Et netera zabývá právě primárně OpenSource technologiemi. Mezi cíly tohoto týmu je též aktivní účast na OpenSource projektech. Dneškem počínaje máme za sebou start toho prvního.

Takže OpenSource zdar!

Článek obsahuje 0 komentářů