Scala workshop poprvé

V prosinci jsme u nás uspořádali první Scala workshop ve spolupráci s českou Scala komunitou - jmenovitě s Karlem Smutným a Jakubem Janečkem.

Naplánovaný byl na neděli a i přes tuto skutečnost se kapacita naplnila a účast byla hojná. Akce probíhala v prostorách Etnetery. Začali jsme již ráno a po vydatné snídani se do nás bez okolků pustil otec scholastik Karel. Jelikož má s podobnými akcemi zkušenosti, neměl problém zaujmout a zhruba desítka posluchačů bedlivě sledovala jeho výklad.

Leč nezůstalo jen u teorie a většinu probíraných faktů jsme okamžitě ověřovali každý na svém stroji.

Za jedno dopoledne jsme stihli probrat:

  • definice Scala tříd
  • metody (a operátory)
  • psaní testů pomocí ScalaTest
  • case classes
  • výsledek je na githubu

Kromě základů Scaly, jejích úskalí i krás především v porovnáním s Javou, jsme si zároveň mohli vyzkoušet i test driven development, jehož je Karel velkým zastáncem a nekompromisně ho od nás vyžadoval. Můj dojem z workshopu je veskrze pozitivní, myslím, že i pro ostatní kolegy byl přínosem a doufám, že se budu moci zúčastnit dalších navazujících podniků.

Scala workshop

Článek obsahuje 0 komentářů