O výrobě

Jsme výrobní tým společnosti Etnetera. Jsme její nedílnou součástí a rukama členů tohoto týmu projde velká část toho, pod čím je Etnetera podepsána.

Postupem času stále více zjišťujeme, že nelze tvořit nadprůměrná a inovativní díla, aniž bychom nejprve nevytvořili prostředí, které tvorbu takovýchto děl podporuje.

Místo, které vyznává přístup „Svobody v práci“ a umožňuje všem naplno rozvinout a uplatnit jejich schopnosti a talent, aniž by byli svázáni byrokracií, či jinými překážkami.

Tento web je naší tabulí, kde chceme seznámit a inspirovat veřejnost, jak se nám daří, ale i nedaří na svobodné cestě za tvorbou našich děl.

Najdete zde jak čistě technické informace, tak i myšlenky a hodnoty, na kterých stavíme, jakož i příklady toho proč a jak fungujeme.